ఫ్లాష్ న్యూస్..ఫ్లాష్ న్యూస్...

ఫ్లాష్ న్యూస్..ఫ్లాష్ న్యూస్...

ఫ్లాష్ న్యూస్ ఫ్లాష్ న్యూస్....
51 ఓట్లు సాధించిన రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్ధి డొనాల్డ్ ట్రంప్
44 ఓట్లు గెలుచుకున్న హిల్లరీ క్లింటన్
హిల్లరీ ఓట్లు 8,649,849(46%) 

డొనాల్డ్ ఓట్లు 10,422,891(50%)Most Popular