ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (మార్చ్ 25)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (మార్చ్ 25)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
28700
27700

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
25300
23950


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
8400
8100

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
7400
7000

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
18800
17900

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
16000
14900

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
12600
12200

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
11500
11200