ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (జనవరి 23)

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌.. (జనవరి 23)

సెన్సెక్స్‌ రెసిస్టెన్స్‌
41550, 41250

సెన్సెక్స్‌ సపోర్ట్‌
40925, 40750

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
12225, 12150

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
12050, 12000

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
31150, 30950

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
30500, 30250

నిఫ్టీ ఐటీ రెసిస్టెన్స్‌
16500, 16400

నిఫ్టీ ఐటీ సపోర్ట్‌
16275, 16200tv5awards
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-78709012-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');