అరవింద్ స్పెషల్ రికమండేషన్

అరవింద్ స్పెషల్ రికమండేషన్

అరవింద్‌ రికమండేషన్స్‌..
కంపెనీ : Maithan Alloys
సీఎంపీ : రూ.590
టార్గెట్‌ : రూ.780/800
కాలవ్యవధి : 18 నెలలు

కంపెనీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలకు ఈ వీడియోను చూడండి.