ఈ స్టాక్స్‌లో హెవీ వాల్యూమ్స్

ఈ స్టాక్స్‌లో హెవీ వాల్యూమ్స్

3ఎం ఇండియా: బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ కంపెనీ హెవీ వాల్యూమ్స్‌తో 3.87 శాతం పెరిగి రూ. 25400 స్థాయిని చేరుకుంది. 20రోజుల సగటుతో పోల్చితే 8.6 రెట్లు వాల్యూమ్స్ నమోదు అవుతున్నాయి. 
ఏపీఎల్ అపోలో: ఢిల్లీ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ ట్యూబ్స్, పైప్స్ తయారీ కంపెనీ హెవీ వాల్యూమ్స్‌తో 2.7 87 శాతం క్షీణించి రూ. 1713 స్థాయిని చేరుకుంది. 20రోజుల సగటుతో పోల్చితే 17.1 రెట్లు వాల్యూమ్స్ నమోదు అవుతున్నాయి. 
ఫినొలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్: పూనే కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఈ కంపెనీ హెవీ వాల్యూమ్స్‌తో 3.87 శాతం పెరిగి రూ. 25400 స్థాయిని చేరుకుంది. 20రోజుల సగటుతో పోల్చితే 8.6 రెట్లు వాల్యూమ్స్ నమోదు అవుతున్నాయి. Most Popular