ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతమే

ఈ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతమే
  • 97 శాతం సాధారణ వర్షపాతానికి అవకాశం
  • భారత్‌లో వర్షపాతం సాధారణ స్థాయిలో ఉండడం ఇది వరుసగా మూడో సంవత్సరం
  • మే 15న మాన్సూన్‌పై తొలి అంచనాలను వెల్లడిస్తామని తెలిపిన వాతావరణ శాఖ
  • జూన్‌లో మరుసటి అంచనాలను ప్రకటిస్తామని వెల్లడి
     


Most Popular

tv5awards
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-78709012-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');