న్యూలిస్టింగ్.. (Feb 8)

న్యూలిస్టింగ్.. (Feb 8)

- ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కానున్న గలాక్సీ సర్ఫక్టేంట్స్‌
- 19.9 రెట్లు సబ్ స్క్రైబ్ అయిన ఇష్యూ
- ఇవాళ రూ.65-70 ప్రీమియంతో లిస్టయ్యే ఛాన్స్Most Popular