మరింత పెరిగిన ఆర్ధిక లోటు

మరింత పెరిగిన ఆర్ధిక లోటు

ఏప్రిల్-అక్టోబర్ ద్రవ్యలోటు రూ.5.25లక్షలకోట్లు Vs  4.2లక్షల కోట్లు
నిర్వహణ వ్యయం రూ.12.9లక్షలకోట్లు Vs 11.5లక్షల కోట్లు
ఆదాయ ఆర్జన  రూ.7.67లక్షలకోట్లు Vs రూ.7.27లక్షల కోట్లు
రెవెన్యూ గ్యాప్ రూ. 4.0.1 లక్షలకోట్లు Vs రూ.3.08 లక్షల కోట్లు
పన్ను ఆదాయం రూ.9.7లక్షలకోట్లు Vs  రూ. 8.9లక్షలకోట్లు
గణాంకాల విడుదలతో బలపడ్డ రూపాయి విలువMost Popular