ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - May 13

2022-05-13 08:26:02 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
15,682,
15,556

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
15,988,
16,168


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
33,106,
32,680


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
34,150,
34,767


bse nse stock market bull bear loss profit trading Telugu News

Expert's View


ఏ దేశ ద్రవ్యోల్బణం చూసినా ఏముంది గర్వకారణం ?

Trending