ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - Jan 14

2022-01-14 08:10:05 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
18186,
18104,
18022,
17942


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
18335,
18413,
18494,
18564


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
38126,
37914,
37756,
37492


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
38612,
38851,
39024,
39356


BSE NS SENSEX NIFTY STOCK MARKET TELUGU