ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - NOV 25

2021-11-25 08:53:17 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
17324,
17238,
17136,
17055


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
17508,
17613,
17696,
17786


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
37238,
37042,
36876,
36647


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
37610,
37960,
38377,
38609


BSE NSE SENSEX NIFTY STOCK MARKET TELUGU

Expert's View


మంచి కంపెనీల IPO లకు ఎందుకు ఆదరణ కరువైంది ?

Trending