ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - OCT 14

2021-10-14 08:52:43 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
18076,
18003,
17926,
17864


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
18241,
18326,
18402,
18497


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
38340,
38092,
37854,
37680


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
38812,
39054,
39244,
39568


BSE NSE SENSEX NIFTY STOCK MARKET TELUGU

Expert's View


మంచి కంపెనీల IPO లకు ఎందుకు ఆదరణ కరువైంది ?

Trending