ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - SEP 15

2021-09-15 08:26:44 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
17287,
17212,
17164,
17058


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
17438,
17506,
17574,
1764


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
36327,
36151,
35890,
35531


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
36857,
37140,
37352,
37568


bse nse sensex nifty stock market

Expert's View


అవకాశం ఇచ్చిన tv5 నాయుడు గారికి | ఆదరిస్తున్న మీకు నా ధన్యవాదాలు

Trending