ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - July 22

2021-07-22 08:54:23 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
15549,
15450,
15374,
15272

 

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
15730,
15828,
15896,
15962

 

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
33957,
33608,
33306,
32986

 

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
34787,
34917,
35234,
35576


bse nse sensex nifty stock market telugu