ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - June 18

2021-06-18 08:56:45 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
15554, 15459,
15374, 15272

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
15773, 15880,
15976, 16072

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
34374, 34182,
33780, 33564

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
34882, 35165,
35380, 35810


bse nse sensex nifty stock market sgx nifty telugu