ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌- June 10

2021-06-10 08:53:23 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
15,535,
15,435

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
15,770,
15,900

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
34,495,
34,185

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
35,255,
35,710


bse nse sensex nifty stock market sgx nifty telugu index levels

Expert's View


నేను వేసుకున్న కోటు రంగు , రానున్న రోజుల్లో మార్కెట్ల రంగు ఇదేనా ?

Trending