ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌ - June 23

2022-06-23 08:25:56 By Marepally Krishna

img

నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
15,344,
15,275

 

నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
15,524,
15,634


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
32,700,
32,555

 

బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
33,049,
33,252

 


bse nse stock market bull bear loss profit trading Telugu News