ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌

2022-01-17 08:56:29 By Marepally Krishna

img

ఇండెక్స్‌ లెవెల్స్‌..
నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
18191,
18128,
18048,
17987


నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
18323,
18404,
18496,
18566


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ సపోర్ట్‌
38016,
37889,
37512,
37384


బ్యాంక్‌ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్‌
38574,
38816,
39018,
39352


index level today market

Expert's View


ఏ దేశ ద్రవ్యోల్బణం చూసినా ఏముంది గర్వకారణం ?

Trending