ఫండమెంటల్

ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలను పంచే స్టాక్ రెకమెండేషన్లను సి.కుటుంబరావు, పి. బాలసుబ్రమణ్యం అందిస్తారు. తక్కువ ధరలో ఉన్న మంచి బ్లూ చిప్ స్టాక్స్‌ను ఎంపిక చేసి ఇవ్వడం వల్ల సబ్‌స్క్రైబర్లు తమ పెట్టుబడి నుంచి మెరుగైన రాబడిని పొందే వీలుంది.

నిశితమైన పరిశోధన, పారదర్శకతతో నిపుణులు సలహాలు ఇస్తారు. వేల్యూ ఇన్వెస్టింగ్, దీర్ఘకాల లక్ష్యంతో రెకమెండేషన్స్ ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన స్టాక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియో సహా సంపద సృష్టికి ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సేవలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.


Subscribe here for regular Fundamental Calls

ఫండమెంటల్ కాల్స్‌ కోసం సబ్‌స్క్రైబ్ చేయండి.

2400

Fundamental Calls

Profityourtrade’s investor friendly stock recommendations are given by eminent investment analysts Mr C kutumba Rao and Mr P Balasubramanyam. Our recommendations help our subscribers make decent returns by investing in bluechip stocks that are available at cheap prices.

These suggestions are based on thorough research, they are unbiased and transparent. Since all our recommendations are based on the principles of value investing and meant for long term, subscription to this service helps in building a healthy portfolio of stocks and wealth creation.


What do you get?

Every week you will receive one Fundamental recommendation at weekends (You will get time to analyze the stock before taking any decision). All the recommended stocks are long-term in nature, which you need to hold at least 2-3 years.

You will get a very detailed report of the prescribed stock in PDF format. The company back ground, financial snap shot, (PE, RoE, RoCE, D/E etc. ratios as ready reckoner), Sector review, Company performance analysis, Future outlook, Rationale to pick this stock etc.

As of now, we are not giving any follow-up calls for fundamental recommendations also. It's better to track company’s performance and keep an eye on the sector to act accordingly.